Behandelingen met Ultrasone golven

De behandelingen met ultrasone golven zorgen ervoor dat de actieve werkstoffen in de diepere huidlagen terecht komen, om zo een beter resultaat van de producten en de behandelingen te verkrijgen.Er ontstaat een opwarming en een micromassage van het weefsel, deze hebben zeer positieve effecten op het bevorderen van de doorbloeding, stimulering van de stofwisseling, de huid ziet er jeugdiger en fris uit!

De behandelingen met ultrasone golven kunnen in bijna iedere behandeling toegepast worden.

Wat zijn Ultrasone golven

Onder ultrasone golven worden trillingen verstaan die zich boven de voor het menselijk oor liggende gehoordrempel bevinden, dus hoger dan 20.000 Hz.

Ultrasone golven ontstaan, wanneer hoogfrequentie electrische trillingen veranderd worden in mechanische trillingen.

Ultrasone golven breiden zich uit in de weke delen van het lichaam. De zo in het lichaam gebrachte energie bewerkstelligt, dat elk deeltje van het lichaam dat behandeld wordt met ultrasone golven, in trilling wordt gebracht.

Daarbij wordt een deel van de opgenomen energie in warmte omgezet.

In het algemeen worden de volgende werkingen van ultrasone
golven onderscheiden.

Mechanische werking

Invloed op biologische structuren door snelle drukwisseling.
De micromassage met diepte werking:

  • bevordert de celstofwisseling, de doorbloeding en de
    zuurstofvoorziening
  • versnelt de uitwisseling van de stofwisselingsproducten
  • verhoogt de doorlaatbaarheid van de huid
  • stimuleert de activiteit van de fibroblasten in het bindweefsel

Thermische werking

Door absorptie wordt de energie van de ultrasone golven in warmte veranderd. Door de temperatuursverhoging ontstaan afhankelijk van de frequentie en intensiteit van de ultrasone golven:

  • bevordering van de doorbloeding
  • verwijding van de vaten
  • activering van de stofwisseling
  • bevordering van de lymfestroom

Ultrasone golven